Aineistopankin käyttöehdot

Tämän aineistopankin on tuottanut Orion Oyj. Olet tervetullut käyttämään Orionin aineistopankkia seuraavin käyttöehdoin ja edellytyksin.

Käyttöehdot

Avaamalla aineistopankin ja käyttämällä sitä Sinun katsotaan lukeneen ja hyväksyneen nämä käyttöehdot. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja tai niiden jotain osaa, Sinun ei tule avata eikä käyttää aineistopankkia.

Kuvien ja muiden aineistojen käyttöoikeus

Kuvat ja muut aineistot ovat saatavilla rajoitettua käyttöä varten aineistopankin kautta.  Aineistopankki on suunniteltu tarjoamaan aineistoja median, yhteistyökumppaniemme sekä henkilöstön käyttöä varten. Kuvia voi käyttää vapaasti journalistisiin tarkoituksiin, kunhan lähde mainitaan. Aineistoja voidaan käyttää ainoastaan sellaisessa yhteydessä, jossa puhutaan Orionista tai sen tytäryhtiöistä ja käytön yhteydessä on mainittava lähteenä Orion. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää palvelua tai sen osia ilman Orionin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Immateriaalioikeudet

Aineistopankki ja sen sisältö ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Kaikki aineistopankin sisällön tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet, jotka sisältyvät aineistopankkiin, säilyvät aina Orionilla, ja ovat suojattuja tekijänoikeus- ja muiden lakien sekä kansainvälisten sopimusten säännösten nojalla.

Käyttäjillä ei ole oikeutta levittää, välittää, esittää, toisintaa, julkaista, lisensioida, muokata, kopioida, hyödyntää kaupallisesti, käyttää johdannaisteosten luomiseen, siirtää tai myydä mitään aineistoa, joka esiintyy aineistopankissa, ilman Orionin etukäteen antamaa kirjallista lupaa siihen.

Kaikki tavaramerkit, jotka esiintyvät aineistopankissa, joko kuuluvat Orionille tai Orion on hankkinut luvan tavaramerkin haltijalta tavaramerkin käyttämiseen aineistopankissa.

Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan päivityshetkestä (alinna dokumentissa) ja ovat voimassa toistaiseksi. Orionilla on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ja uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden verkkopalvelussa julkaisemisen ajankohtana.


Yhteystiedot:


Orion Oyj, viestintä, puh. 010 4261, corpcom@orion.fi

Päivitetty 19.4.2010